Rury elekroinstalacyjne

Zdjęcie Symbol Materiał Wytrzymałość Elastyczność Palność Odporność na UV Budowa
RKLF PP do 320N giętka palna - rura karbowana
RKLS; RKLSP PVC 320N giętka nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca - rura karbowana
RKSS; RKSSP PVC 750N giętka nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca - rura karbowana
RKSSHF, RKSSHFP PP mod. 750N giętka nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa - rura karbowana
RKLSHF PP mod. 320N giętka nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa - rura karbowana
RKUVR HDPE mod. 750N giętka palna odporna na UV rura karbowana
RL PVC 320N sztywna nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca odporna na UV rura gładka
RS PVC 750N sztywna nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca odporna na UV rura gładka
RLHF PP mod. 320N sztywna nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa - rura gładka
RSHF PP mod. 750N sztywna nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa - rura gładka

Osprzęt do rur elektroinstalacyjnych

Zdjęcie Nazwa
UZ – Uchwyt Zamykany
UZHF – Uchwyt Zamykany bezhalogenowy
ZCLF – Złączka kompensacyjna PP
ZCLFHF - Złączka kompensacyjna bezhalogenowa
ZCL - Złączka kompensacyjna PCV
ZKL - Złączka kątowa PCV
ZPL - Złączka prosta PCV
H – Haki

Kanay elektroinstalacyjne

Zdjęcie Symbol Materiał Wytrzymałość Elastyczność Palność Odporność na UV Budowa
KK PVC - sztywny nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnący odporny na UV kanał gładki z perforowanym dnem

Osprzęt do kanałów

Zdjęcie Nazwa
Separator kanałów elektroinstalacyjnych
Łączniki; Narożniki; Zakończenia