Dyrektor Handlowy

MAŁGORZATA WASZEWSKA
+48 795 528 973
mwaszewska@ttplast.com

Regionalni kierownicy sprzedaży

Regionalny Kierownik Sprzedaży
MAREK PISZCZEK
+48 606 758 540
mpiszczek@ttplast.com
Województwo: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie

ŁUKASZ KOC
+48 668 175 680
lkoc@ttplast.com
Województwo: mazowieckie, podlaskie, warmińsko - mazurskie

PAWEŁ ŻMUDA
+48 666 024 312
pzmuda@ttplast.com
Województwo: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

RAFAŁ NIERADKA
+48 692 491 815
rnieradka@ttplast.com
Województwo: kujawsko - pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

JAROSŁAW BERGIER
+48 692 491 519
jbergier@ttplast.com
Województwo: łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie

RAFAŁ NIERADKA
gsm: 692 491 815
rnieradka@ttplast.com
Regionalny Kierownik Sprzedaży
PAWEŁ ŻMUDA
tel.: 666 024 312
pzmuda@ttplast.com
Regionalny Kierownik Sprzedaży
ŁUKASZ KOC
gsm: 668 175 680
lkoc@ttplast.com
Regionalny Kierownik Sprzedaży
MAREK PISZCZEK
gsm: 606 758 540
mpiszczek@ttplast.com
Regionalny Kierownik Sprzedaży
JAROSŁAW BERGIER
gsm: 692 491 519
jbergier@ttplast.com

Dział sprzedaży

Kierownik Biura
EWA KUBALA
+48 692 491 770
+48 12 284 46 41 wew.24
ekubala@ttplast.com

Zamówienia
biuro@ttplast.com

Z-ca Kierownika Działu Sprzedaży
BEATA KACZMARCZYK
+48 696 764 120
+48 12 284 46 41 wew. 34
bkaczmarczyk@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
KATARZYNA CHOLEWA
+48 538 816 802
+48 12 284 46 41 wew. 33
kcholewa@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
ANITA FUDELA
+48 532 756 055
+48 12 284 46 41 wew. 22
afudela@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
NATALIA SZYMCZYK
+48 538 816 804
+48 12 284 46 41 wew. 25
nszymczyk@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
IZABELLA NAWŁATYNA
+48 734 214 975
+48 12 284 46 41 wew. 36
inawlatyna@ttplast.com

Dział ofertowania

Kierownik Działu Ofert
ANNA CHMIEL
+48 666 024 344
+48 12 284 46 41 wew. 29
achmiel@ttplast.com
Województwa:
śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie

Z-ca Kierownika Działu Ofert
DANUTA NAWROCIAK - urlop macierzyński

Specjalista ds. Ofertowania
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
+48 795 543 672
+48 12 284 46 41 wew. 19
apiwowarczyk@ttplast.com
Województwa:
warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie

Specjalista ds. Ofertowania
MARLENA PIELA
+48 532 756 054
+48 12 284 46 41 wew. 40
mpiela@ttplast.com
Województwa:
mazowieckie, podlaskie, lubelskie

Specjalista ds. Ofertowania
MAGDALENA HERDAN
+48 532 725 836
+48 12 284 46 41 wew. 41
mherdan@ttplast.com
Województwa:
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, łódzkie

Specjalista ds. Ofertowania
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
tel.: 795 543 672
apiwowarczyk@ttplast.com
Specjalista ds. Ofertowania
MARLENA PIELA
tel.: 532 756 054
mpiela@ttplast.com
Kierownik Działu Ofert
ANNA CHMIEL
tel.: 666 024 344
achmiel@ttplast.com
Specjalista ds. Ofertowania
MAGDALENA HERDAN
tel.: 532 725 836
mherdan@ttplast.com

Dział Analityki i Marketingu

Specjalista ds. Analiz i Marketingu
MAŁGORZATA KRZYSIEK
12 284 46 41 w. 33
795 125 869
mkrzysiek@ttplast.com