Kierownik Działu Ofert
ANNA CHMIEL
666 024 344
12 284 46 41 wew. 29
achmiel@ttplast.com
Województwo: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie

Z-ca Kierownika Działu Ofert
DANUTA NAWROCIAK
692 491 817
12 284 46 41 wew. 41
dnawrociak@ttplast.com
Województwo: mazowieckie, podlaskie, lubelskie

Specjalista ds. Ofertowania
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
795 543 672
12 284 46 41 wew. 19
apiwowarczyk@ttplast.com
Województwo: warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie"

Specjalista ds. Ofertowania
MARLENA PIELA
532 756 054
12 284 46 41 wew. 40
mpiela@ttplast.com
Województwo: łódzkie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie

Specjalista ds. Ofertowania
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
tel.: 795 543 672
apiwowarczyk@ttplast.com
Specjalista ds. Ofertowania
DANUTA NAWROCIAK
tel.: 692 491 817
dnawrociak@ttplast.com
Kierownik Działu Ofert
ANNA CHMIEL
tel.: 666 024 344
achmiel@ttplast.com
Specjalista ds. Ofertowania
MARLENA PIELA
tel.: 532 756 054
mpiela@ttplast.com