Miło nam poinformować że nasze rury elektroinstalacyjne bezhalogenowe i PVC w ubiegłym miesiącu przeszły badania dotyczące reakcji na ogień wg. PN-EN 13501-1:2019-02.
Uzyskane wyniki wskazują o bardzo dobrych właściwościach wyrobu:
  • Rury proste i karbowane z PVC otrzymały klasyfikację: B-s2, d0
  • Rury proste i karbowane bezhalogenowe otrzymały klasyfikację: C-s3, d0
Stosowanie wyrobów o wysokich euroklasach zwiększa bezpieczeństwo ludzi i mienia podczas pożarów.