Rury elekroinstalacyjne

Zdjęcie Symbol Materiał Wytrzymałość Elastyczność Palność Odporność na UV Budowa
RKLF PP do 320N giętka palna - rura karbowana
RKLS; RKLSP PVC 320N giętka samogasnąca,
klasa palności V-0,
klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 (niezapalna)
- rura karbowana
RKSS; RKSSP PVC 750N giętka samogasnąca, klasa palności V-0;
klasa reakcji na ogień:
B-s2, d0 (niezapalna)
- rura karbowana
RKLSHF, RKLSHFP PP mod. 320N giętka nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa;
klasa reakcji na ogień:
C-s3, d0
- rura karbowana
RKSSHF, RKSSHFP PP mod. 750N giętka nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa;
klasa reakcji na ogień:
C-s3, d0
- rura karbowana
RKSSUV, RKSSUVP PVC mod. 750N giętka samogasnąca, klasa palnosci V-0,
klasa reakcji na ogień:
B-s2, d0 (niezapalna)
odporna na UV rura karbowana
RL PVC 320N sztywna samogasnąca, klasa palności V-0;
klasa reakcji na ogień:
B-s2, d0 (niezapalna)
odporna na UV rura gładka
RL-M PVC 320N sztywna samogasnąca, klasa palności V-0;
klasa reakcji na ogień:
B-s2, d0 (niezapalna)
odporna na UV rura gładka z kielichem
RS PVC 750N sztywna samogasnąca, klasa palności V-0;
klasa reakcji na ogień:
B-s2, d0 (niezapalna)
odporna na UV rura gładka
RLHF PP mod. 320N sztywna nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa, klasa reakcji na ogień: C-s3, d0 - rura gładka
RSHF PP mod. 750N sztywna nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa, klasa reakcji na ogień: C-s3, d0 - rura gładka

Osprzęt do rur elektroinstalacyjnych

Zdjęcie Nazwa
UZ – Uchwyt Zamykany
UZHF – Uchwyt Zamykany bezhalogenowy
ZCLF – Złączka kompensacyjna PP
ZCLFHF - Złączka kompensacyjna bezhalogenowa
ZCL - Złączka kompensacyjna PVC
ZKL - Złączka kątowa PVC
ZPL - Złączka prosta PVC
H – Haki

Kanały elektroinstalacyjne

Zdjęcie Symbol Materiał Wytrzymałość Elastyczność Palność Odporność na UV Budowa
KK PVC - sztywny samogasnący, klasa palności V-0 odporny na UV kanał gładki z perforowanym dnem

Osprzęt do kanałów

Zdjęcie Nazwa
Separator kanałów elektroinstalacyjnych
Łączniki; Narożniki; Zakończenia