Rury osłonowe do ziemi

Zdjęcie Symbol Materiał Wytrzymałość Budowa Sposób pakowania Metoda łączenia
RODK HDPE 450N Rura karbowana, giętka Zwój 25/50 mb złączka
RODO HDPE 450N; 750N Rura karbowana, sztywna Sztanga 6m / paleta złączka
RODOH HDPE 750N Rura karbowana, sztywna Sztanga 6m / paleta złączka
ROD-VENT HDPE, RECYKLAT, dodatki 450N - 1250N Rura karbowana, giętka, dwuścianowa, trójwarstwowa Zwój 25/50 mb złączka
ROS-M HDPE 750N Rura gładka, sztywna z kielichem Sztanga 6m / paleta kielich
ROSc-M HDPE 250N,450N Rura gładka, sztywna z kielichem Sztanga 6m / paleta kielich
ROS-Z HDPE 750N, 1250N, 4000N Rura gładka, sztywna Sztanga 6m/12m paleta Zgrzew doczołowy
ROS-Zk HDPE 750N, 1250N, 4000N Rura gładka, sztywna Sztanga 6m/12m paleta Zgrzew doczołowy
ROS-Zł HDPE 250N, 450N,750N, 1250N, 4000N Rura gładka, sztywna Sztanga 6m/12m paleta złączka
ROS-D HDPE 250N Rura dzielona, sztywna Sztanga 3m/ paleta -
TELKOM HDPE 450N, 750N, 1250N Rura gładka, giętka Zwój 250/100 m złączka
TELKOMt (trudnopalna) HDPE 450N, 750N, 1250N Rura gładka, giętka Zwój 250/100 m złączka

Osprzęt do rur osłonowych do ziemi

Zdjęcie Nazwa
URD - Uszczelka do rur dwuwarstwowych
ZRD - Złączka do rur dwuwarstwowych
PD - Przekładka dystansowa
ZŚRD - Zaślepki wewnętrzne oraz zewnętrzne
ZROS - Złączka do rur osłonowych sztywnych
ZSROS - Złączka do rur osłonowych sztywnych wzmocniona
ZTELKOM - Złączka do rur optotelekomunikacyjnych

Rury osłonowe na przesztrzenie otwarte- odporne na promieniowanie UV

Zdjęcie Symbol Materiał Wytrzymałość Budowa Sposób pakowania Metoda łączenia
GROM PCV mod. 1250N Rura gładka, sztywna Sztanga 3m/ paleta złączka
RODK-UV HDPE mod. 450N Rura karbowana, giętka Zwój 50 mb złączka
RPS-UV HDPE mod. 450N, 750N, 1250N, 4000N Rura gładka, sztywna Sztanga 3; 6m/ paleta złączka
RPS-UV-M HDPE mod. 450N, 750N, 1250N, 4000N Rura gładka, sztywna z kielichem Sztanga 3; 6m/ paleta kielich
RPS-UV-M* (mostowa) HDPE mod. 750N Rura gładka, sztywna z kielichem Sztanga 3; 6m/ paleta kielich kompensacyjny

Osprzęt do rur osłonowych na przesztrzenie otwarte

Zdjęcie Nazwa
ZRPS-UV-1-KIEL -Kolano jednokielichowe
ZRPS-UV-2-KIEL - Kolano dwukielichowe
Obejma
ZGROM – Złączka do rur typu GROM
Obejma do rur typu GROM
Uchwyt górny
Wspornik boczny krótki
Wspornik boczny długi