Zdjęcie Symbol Materiał Wytrzymałość Elastyczność Palność
RKSGk PE do 320N rura giętka palna