Dyrektor ds. Rynku Wodno-Kanalizacyjnego i Gazowego

BERNADETTA OBAJTEK
bobajtek@ttplast.com

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

Regionalny Kierownik Sprzedaży
PAWEŁ KARAŚ
538 632 523
pkaras@ttplast.com

Przedstawiciel Handlowy
MARIUSZ RAŹNIAK
880 349 299
mrazniak@ttplast.com

Przedstawiciel Handlowy
MARIUSZ MOCHOL
539 861 198
mmochol@ttplast.com

Przedstawiciel Handlowy
MARIUSZ RAŹNIAK
tel.: 880 349 299
mrazniak@ttplast.com
Regionalny Kierownik Sprzedaży
PAWEŁ KARAŚ
tel: 538 632 523
pkaras@ttplast.com
Przedstawiciel Handlowy
MARIUSZ MOCHOL
tel: 539 861 198
mmochol@ttplast.com
Specjalista ds. Sprzedaży
GRAŻYNA WOŹNICA
tel: 539 995 628
gwoznica@ttplast.com

Dział Sprzedaży i Ofertowania

Specjalista ds. Sprzedaży i Wdrożeń Nowych Produktów
GRAŻYNA WOŹNICA
539 995 628
12 284 46 41 wew. 42
gwoznica@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
KATARZYNA ZYCH
880 349 304
12 284 46 41 wew. 42
kzych@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
KATARZYNA SALISZ
532 725 836
12 284 46 41 wew. 42
ksalisz@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
PAULINA KĄDZIOŁKA
539 860 792
12 284 46 41 wew. 42
pkadziolka@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
MAGDALENA SITKO
539 690 542
12 284 46 41 wew. 42
msitko@ttplast.com