Dyrektor ds. Rynku Wodno-Kanalizacyjnego i Gazowego

BERNADETTA OBAJTEK
bobajtek@ttplast.com

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

Przedstawiciel Handlowy
MARIUSZ RAŹNIAK
+48 880 349 299
mrazniak@ttplast.com

Przedstawiciel Handlowy
IWONA TELĄŻKA
+48 539 861 198
itelazka@ttplast.com

Przedstawiciel Handlowy 
KAMIL SZWED
+48 539 147 768
kszwed@ttplast.com

Przedstawiciel Handlowy 
PIOTR KOZŁOWSKI
+48 538 632 523
pkozlowski@ttplast.com

Przedstawiciel Handlowy
MARIUSZ RAŹNIAK
tel.: 880 349 299
mrazniak@ttplast.com
Specjalista ds. Sprzedaży
PAULINA KĄDZIOŁKA
tel.: 539 860 792
pkadziolka@ttplast.com
Przedstawiciel Handlowy
IWONA TELĄŻKA
tel.: 539 861 198
itelazka@ttplast.com
Specjalista ds. Sprzedaży
KATARZYNA ZYCH
tel.: 880 349 304
kzych@ttplast.com
Przedstawiciel Handlowy
PIOTR KOZŁOWSKI
tel.: +48 538 632 523
pkozlowski@ttplast.com
Specjalista ds. Sprzedaży
MAGDALENA SITKO
tel.: +48 539 690 542
tel.: +48 12 284 46 41 wew. 42
msitko@ttplast.com
Przedstawiciel Handlowy
IWONA TELĄŻKA
tel.: 539 861 198
itelazka@ttplast.com
Specjalista ds. Sprzedaży
KATARZYNA ZYCH
tel.: 880 349 304
kzych@ttplast.com
Przedstawiciel Handlowy
KAMIL SZWED
tel.: 539 147 768
kszwed@ttplast.com
Kierownik Działu Rur Ciśnieniowych
GRAŻYNA WOŹNICA
tel.: 539 995 628
gwoznica@ttplast.com

Dział Sprzedaży i Ofertowania

Kierownik Działu Rur Ciśnieniowych
GRAŻYNA WOŹNICA
+48 539 995 628
+48 12 284 46 41 wew. 42
gwoznica@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
KATARZYNA ZYCH
+48 880 349 304
+48 12 284 46 41 wew. 42
kzych@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
PAULINA KĄDZIOŁKA
+48 539 860 792
+48 12 284 46 41 wew. 42
pkadziolka@ttplast.com

Specjalista ds. Sprzedaży
MAGDALENA SITKO
+48 539 690 542
+48 12 284 46 41 wew. 42
msitko@ttplast.com