Kierownik Działu Ofert
ANNA CHMIEL
+48 666 024 344
achmiel@ttplast.com

Z-ca Kierownika Działu Ofert
DANUTA NAWROCIAK
+48 692 491 817
+48 12 284 46 41 wew. 41
dnawrociak@ttplast.com
Województwa:
śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie

Specjalista ds. ofertowania
MARLENA PIELA
+48 532 756 054
+48 12 284 46 41 wew. 40
mpiela@ttplast.com
Województwa:
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie

Specjalista ds. ofertowania
DOMINIKA KOWALCZYK
+48 883 846 256
+48 12 284 46 41 wew. 41
dkowalczyk@ttplast.com
Województwa:
świętokrzyskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie

Młodszy specjalista ds. ofertowania
BEATA KOTOWICZ
+48 795 543 672
+48 12 284 46 41 wew. 19
bkotowicz@ttplast.com
Województwa:
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie

Młodszy specjalista ds. ofertowania
BEATA KOTOWICZ
tel.: +48 795 543 672
bkotowicz@ttplast.com
Specjalista ds. ofertowania
MARLENA PIELA
tel.: +48 532 756 054
mpiela@ttplast.com
Z-ca Kierownika Działu Ofert
DANUTA NAWROCIAK
tel.:+48 692 491 817
dnawrociak@ttplast.com
Specjalista ds. ofertowania
DOMINIKA KOWALCZYK
tel.:+48 883 846 256
dkowalczyk@ttplast.com