Kierownik Działu Ofert
ANNA CHMIEL
666 024 344
12 284 46 41 wew. 29
achmiel@ttplast.com

Z-ca Kierownika Działu Ofert
DANUTA NAWROCIAK
+48 692 491 817
+48 12 284 46 41 wew. 41
dnawrociak@ttplast.com
Województwa:
śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie

Specjalista ds. Ofertowania
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
795 543 672
12 284 46 41 wew. 19
apiwowarczyk@ttplast.com
Województwo: warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie

Specjalista ds. Ofertowania
MARLENA PIELA
532 756 054
12 284 46 41 wew. 40
mpiela@ttplast.com
Województwo: podkarpackie, małopolskie, podlaskie, lubelskie

Specjalista ds. Ofertowania
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
tel.: 795 543 672
apiwowarczyk@ttplast.com
Z-ca Kierownika Działu Ofert
DANUTA NAWROCIAK
tel.: 692 491 817
dmawrociak@ttplast.com
Specjalista ds. Ofertowania
MARLENA PIELA
tel.: 532 756 054
mpiela@ttplast.com