Leiter der Angebotsabteilung
ANNA CHMIEL
666 024 344
12 284 46 41 wew. 29
achmiel@ttplast.com
Województwo: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie,

Angebotsspezialist
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
795 543 672
12 284 46 41 wew. 19
apiwowarczyk@ttplast.com
Województwo: warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie"

Angebotsspezialist
MARLENA PIELA
532 756 054
12 284 46 41 wew. 40
mpiela@ttplast.com
Województwo: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie

Angebotsspezialist
AGNIESZKA PIWOWARCZYK
tel.: 795 543 672
apiwowarczyk@ttplast.com
Leiter der Angebotsabteilung
ANNA CHMIEL
tel.: 666 024 344
achmiel@ttplast.com
Angebotsspezialist
MARLENA PIELA
tel.: 532 756 054
mpiela@ttplast.com