Rura osłonowa do kabli optotelekomunikacyjnych, trudnopalna – TELKOMt (RHDPE)
Dokumenty odniesienia: PN-EN 61386-24
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM
Certyfikat VVUÚ-244/H/2015
PKWiU: 22.21.21.0
Charakterystyka: Rura jednowarstwowa
Zewnętrzna powierzchnia gładka
Wewnętrzna powierzchnia rowkowana z warstwą poślizgową ułatwiająca
wciąganie kabla
Łączona za pomocą złączek ZTELKOM
Zastosowanie: Budowa: rurociągów kablowych
telekomunikacyjnej kanalizacji wtórnej
lokalnych i długodystansowych sieci teletechnicznych
Materiał: HDPE
Typ: Rura giętka
Zakres temperatur:
  • magazynowanie, eksploatacja: -30°C ÷ 90°C
  • instalacja: 0°C ÷ 50°C
Kolor: Czarny
Średnice zewnętrzne (mm): 25; 32; 40; 50
Długość zwojów: 100 mb; 250 mb
*możliwość wykonania rury w innym kolorze
*możliwość wykonania rury z różnobarwnymi paskami
*możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych