Zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798), w tym miejscu zamieszczane będą wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki:


TTPlast S.A.-Statut Spółki Akcyjnej

Informacja dla Akcjonariuszy z dnia 10 września 2020r.