TT Plast S.A.
Targowisko 476; 32-015 Kłaj
12 284 46 41
12 284 46 42
NIP: 6831862210
REGON: 356395014
KRS 0000792314 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 3 600 000.00 zł
biuro@ttplast.com

Siedziba firmy: Targowisko 476

Oddział: Bochnia, ul. Gazowa 6

Oddział: Bieruń, ul. Chemików 163

Biuro Toruń; Ul. Bukowa 27; 87-100 Toruń

Dyrektor Handlowy
MAŁGORZATA WASZEWSKA
795 528 973
mwaszewska@ttplast.com